top of page

Izjava o privatnosti

 

25.05.2018.

Izjava o zaštiti osobnih podataka posjetitelja na internetskim stranicama Sarmenta d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka posjetitelja na internetskim stranicama društva Sarmenta d.o.o., Strojarska 4, 10000 Zagreb, OIB: 23681555580, napravljena je u skladu s Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Opći podaci:

Za obradu podataka odgovorno je društvo Sarmenta d.o.o., Strojarska 4, 10000 Zagreb, OIB: 23681555580

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

 1. putem e-maila na: info@sarmenta.hr

 2. ili  ako nas želite kontaktirati poštom možete to učiniti na adresu:

Sarmenta d.o.o. , Strojarska cesta 4, 10000 Zagreb

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Sarmenta d.o.o. (dalje u tekstu: Sarmenta) razumije da vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do vas kao pojedinca.

Sarmenta obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem ispunjavanja kontakt obrasca na našoj internetskoj stranici www.sarmenta.hr ili postavljanjem upita na neki od gore predviđenih kontakt kanala. Podatke prikupljamo u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama te radi odgovaranja na Vaše upite.

Osobni podaci koji se prikupljaju putem prijave na newsletter su:

 • E-mail adresa

Prijava na listu za dostavu newslettera je dobrovoljna, nije obvezna, nije podrazumijevana i za prijavu morate izričito zatražiti dostavu newslettera upisivanjem mail adrese na koju želite da vam se newsletter dostavlja. Osobni podaci prikupljeni putem prijave za newsletter koriste se isključivo za dostavu newslettera na e-mail adresu upisanu u prijavi od strane korisnika, ne koriste se za druge svrhe niti se dostavljaju trećim osobama.

Osobni podaci koji se mogu prikupljati radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama ili rješavanja reklamacija prilikom pružanja odgovora na Vaše upite na info@sarmenta.hr su:

 • Ime i prezime

 • Godina rođenja

 • Adresa

 • Grad

 • Poštanski broj

 • E-mail

 • Broj telefona

 • Broj mobitela

 

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka:

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje je dana suglasnost i/ili privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako u zakonom propisanu svrhu ili ako nije dana izričita suglasnost ili privola.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni ili nakon perioda za koji je dana suglasnost i/ili privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima


Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom uz uvjet da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti.

Na Vaš zahtjev radi pružanja informacija o proizvodima i uslugama, dogovora oko dostave proizvoda, radi važnih obavijesti veznih za Vašu kupnju, u svrhu rješavanja reklamacija ili odgovaranja na Vaše upite sa Vama stupamo u kontakt preko komunikacijskih kanala za koje ste nam dali suglasnost kako je navedeno u pojedinoj suglasnosti ili istim kanalom komunikacije kojim ste Vi nas kontaktirali prilikom postavljanja upita. Kanali komunikacije mogu biti:

 • E-mailom

 • Poštom

 • Telefonski

 • SMS-om

 

Postavljanjem upita prema Sarmenti dajete suglasnost da Vam odgovorimo istim kanalom komunikacije na koji ste postavili upit te da Vaše osobne podatke koje ste nam dali  pohranimo trajno ako je riječ o reklamaciji, odnosno, ako je riječ o nekom drugom upitu na najduže 5 godine od zadnjeg kontakta.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka i slanje podataka izvan EU:

Imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke na vas odnose ili na sličan način na vas značajno utječu.

Na internetskim stranicama u našem vlasništvu kao niti u uslugama koje pružamo trenutno ne koristimo automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

Vaše osobne podatke ne dostavljamo trećim osobama niti ih dostavljamo izvan Europske unije, odnosno, u zemlje koje se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka smatraju „trećim zemljama“.

Upravljanje privolama:

Prihvaćanjem privole za korištenje osobnih podatka prilikom prijave za marketinški newsletter Sarmenta-e dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe sve dok ne povučete privolu, odnosno, odjavite se od primanja newslettera. Privola uključuje i dijeljenje Vaših podataka s tvrtkom koja nam pomaže s izradom i dostavom newslettera.


Prihvaćanjem ove privole pretplaćujte se na besplatni elektronički marketinški newsletter i dajete privolu za korištenje osobnih podataka:

 • E-mail adresa

Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog i to klikom na link u marketinškom newsletteru.

Alternativno, opoziv privole možete izvršiti i tako da nam se obratite putem elektroničke pošte: info@sarmenta.hr ili putem pošte na adresu: Sarmenta d.o.o., Strojarska 4, 10000 Zagreb. Po opozivu privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati svrhe marketinga i više nećete primati Sarmenta newsletter.

Ako ponovo želite dati svoju privolu i primati Sarmenta newsletter, to možete učiniti na isti način na koji ste se inicijalno prijavili za primanje newslettera.

Prava korisnika:

Korisnik u svako doba ima sljedeća prava:

 • pravo na informaciju o obradi osobnih podataka;

 • pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka. Povlačenjem privole prestaje obrada osobnih podataka.

 • pravo na ispravak u slučaju ako se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;

 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno, u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;

 • pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom perioda provjere točnosti tih podataka, ako je obrada bila protupravna ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;

 • pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;

 • pravo na podnošenja prigovora u vezi obrade osobnih podataka društvu Sarmenta ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se društvo Sarmenta prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za kontakt

U slučaju da se nekim od navedenih prava koristite nesrazmjerno često i s očitom namjerom zlouporabe Sarmenta pridržava pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbiti Vaš zahtjev.

Pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka:

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

Redovito pregledavamo i kada je prikladno, kako se naše usluge i korištenje osobnih podataka razvijaju, povremeno ažuriramo ovu Izjavu o zaštiti privatnosti. U slučaju da želimo koristiti vaše osobne podatke na način koji ranije nismo identificirali, kontaktirat ćemo vas kako bismo vam pružili informacije i ako je potrebno, zatražili vaš pristanak. Savjetujemo vam da redovito posjećujete ovu Izjavu kako bi ste mogli dobiti aktualne informacije o načinu na koji obrađujemo vaše osobne podatke.

Datum posljednjeg ažuriranja ove Izjave: 10.01.2021. 

bottom of page